és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

La teva satisfacció, el nostre objectiu

A PRECON, ens mou la teva satisfacció. Per això, dissenyem procesos que ens asseguren que el producte i els serveis que t'oferim satisfan les teves necessitats i expectatives. El nostre sistema de gestió és dinàmic. Treballem cada dia cercant la millora continuada, aprenent de les experiències i movent-nos a la velocitat del canvi.

 En línia amb la nostra visió, missió i valors corporatius, el nostre compromís amb la qualitat és indiscutible:

  • Enfocament al client: escoltem els nostres clients, per subministrar productes i serveis que s'adapten a les seves necessitats.
  • Lideratge: des de la direcció promovem una cultura de la qualitat a tots els nivells organitzatius, amb la finalitat d'assolir tots els nostres objectius.
  • Persones compromeses: un equip de professionals altament qualificat i compromès.
  • Enfocament a processos: procesos alineats per assolir els resultats previstos.
  • Millora constant: fomentar la millora continuada i la innovació.
  • Presa de decisions basada en l'evidència: Seguiment i mesurament de processos clau per millorar la seva eficàcia i eficiència.
  • Gestió de les relacions: contacte permanent amb clients i proveïdors per col·laborar conjuntament en la millora dels productes i serveis subministrats.

El nostre compromís 

Des de 1995, a PRECON hem implementat a totes les nostres plantes un Sistema de Gestió de Qualitat, certificat conforme la norma ISO 9001, per al disseny, producció i muntatge de prefabricats de formigó. A més, en dues de les nostres fàbriques, les d'Alcázar de San Juan i Venta de Baños, l'abast inclou la producció de travesses prefabricades de formigó.

Les nostres plantes disposen de la millor tecnologia per assegurar que els productes subministrats compleixen els requisits de qualitat establerts. Així mateix, hem dissenyat els nostres procesos establint un nivell de control elevat a les nostres instal·lacions productives per minimitzar els riscos. Aquests controls s'inicien a la recepció de les matèries primeres i fabricació de formigons i segueixen en les activitats productives a través dels autocontrols i inspeccions diàries.