és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Als mapes següents, podeu trobar les localitzacions de la seu central a Madrid i de les fàbriques de PRECON, amb les dades de contacte de cadascuna d'elles.

Si desitgeu contactar amb nosaltres si us plau empleneu el formulari i ens posarem en contacte.

Seu central:
PREFABRICACIONES Y CONTRATAS S.A.U (PRECON)
Espronceda 38, Local 3
28003 MADRID
+34 91 343 03 48
contacto@precon.cemolins.es 

Formulari de contacte

Fábriques i centres productius