és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Presentem una petita mostra de les solucions que PRECON ha dissenyat, fabricat, transportat i muntat dins de l'edificació industrialitzada.

Edificis industrials

Edificis industrials

Edifici de planta irregular amb dues façanes semicirculars de diferent diàmetre enfrontades.

Veure
Edifici comercial i d'exposició

Edifici comercial i d'exposició

Nau magatzem i botiga. La solució constructiva adoptada és la de modalitat amb pòrtics a 13,30x14,20 m i 7,50 m d'alçada de façana.

Veure
Aparcament en superfície

Aparcament en superfície

Aparcament sobre rasant de quatre plantes. La solució constructiva adoptada és la de modalitat amb pòrtics a 7,80x10 m i 7,80x12 m entre pilars centrals.

Veure