és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

 A l'avantguarda de la innovació des de 1952

Des de la seva fundació, PRECON ha estat lligat a la innovació i ha generat més de trenta patents i models d'utilitat, la majoria d'autoria individual. Al sector ferroviari, ha estat pionera a Espanya sent la primera companyia en fabricar tots els diferents tipus de travesses de formigó existents a dia d'avui al mercat:

  • 1958: Travesses de formigó. Travesses bibloc tipus RS.
  • 1976: Travesses monobloc, tant pretensades com posttesades.
  • 1989: Travesses per aparells de via.
  • 1999: Travesses per a diversos amples de via simultanis.

A PRECON, hem participat en tots els dissenys, desenvolupaments i evolucions de projectes ferroviaris. Avui en dia, tots els nostres models estan homologats i en explotació en via. A partir del sistema de desemmotllament immediat, hem desenvolupat dos sistemes de fabricació de travesses: el sistema de desemmotllament diferit i posttesat (en solitari) i el sistema embeinat amb forquetes (en col·laboració amb l'empresa subministradora d'instal·lacions).

Assaig de ruptura – Travessa de 3 amples simultanis
Assaig de ruptura – Travessa de 3 amples simultanis
Desenvolupament de via en placa per a alta velocitat (AFTRAV)
Desenvolupament de via en placa per a alta velocitat (AFTRAV)
Transicions per a via en placa (DINATRANS - MEC i FEDER)
Transicions per a via en placa (DINATRANS - MEC i FEDER)

Als sectors d'edificació i obra civil, hem estat a l'avantguarda de les solucions constructives més eficients, amb una alta capacitat de resistència. I hem assolit les necessitats funcionals amb estructures més diàfanes, esveltes i de més valor afegit per al client, tant en edificació industrial, logística, aparcaments, centres d'oci, comercials esportius o elèctrics, com en estructures per a obra civil com taulers de pont, murs, voltes i d'altres.

Sempre millorant

La innovació és l'eina que ens ha portat a ser una empresa líder. Conscients d'això, seguim treballant al voltant de l'enginyeria, materials, productes i processos, per poder oferir solucions estructurals més competitives, amb més valor afegit i adaptades a les necessitats del client.

Per això, a més dels grups de treball intern, a PRECON participem de manera activa en grups d'investigació, en col·laboració amb altres empreses i organismes públics; fins a la data, hem participat en més de 6 projectes cofinançats amb fons públics inclosos fons FEDER. CDTI: BITUVIA, PANOLSTON, CNALETAS, TUBHORPOL y ECOTRAV. Ministerio de Economía y Competitividad (MEC): DINATRANS

També cooperem amb diferents grups de treball d'interès per a les solucions prefabricades, dins de l'Associació Científico-Tècnica del Formigó Estructural (ACHE) o en col·laboració amb les universitats.

Veure video DINATRANS >