és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Existeix en l'actualitat una clara necessitat de simplificar i agilitzar el procés d'execució dels projectes d'obra civil, industrialitzant i optimitzant els processos productius mitjançant millores tecnològiques. La inclusió de productes prefabricats a les obres està creixent, perquè optimitzen els costos i redueixen els terminis d'execució.

Traslladar la part més important de l'execució de les estructures d'obra civil a la factoria d'un especialista com PRECON, obre un gran ventall de possibilitats que milloren l'obra. Una oportunitat per a administracions, enginyeries i contractistes.

Veure projectes >

Biga doble T
Biga doble T
Biga Artesa
Biga Artesa
Biga Artesa
Biga Artesa

A PRECON, posem tots els mitjans i la tecnologia necessaris per resoldre les propostes dels clients, per satisfer i col·laborar amb ells, sumant els esforços de tots. El nostre objectiu no és simplement subministrar material, sinó crear valor per al contractista i l'administració, i innovar amb solucions d'estructures prefabricades a mida per a cada projecte, en funció de les seves necessitats específiques, ja siguin, per exemple, la rapidesa de posada en servei, l'esveltesa o l'aspecte exterior.

Aportem una elevada capacitat de producció, distribuïda per tot el territori nacional, que ens permet abordar amb solvència els projectes de gran envergadura amb terminis ajustats. Comptem amb un equip comercial expert que coneix en profunditat el producte i les seves possibilitats, i que assessora fidelment els nostres clients per trobar, conjuntament, la millor solució en cada cas.

Serveis

Proporcionem productes i tot tipus de solucions per a l'execució d'estructures d'obra civil:

  • Ponts de carreteres i ferrocarril, i cobriments: estructures isostàtiques i hiperestàtiques amb bigues doble T,  T invertida, arteses i monobigues.  Pilars, llindes i capitells. Lloses i prelloses birecolzades i amb voladís. Poliplaques.
  • Murs de contenció de terra: murs nervats, en L , pòrtics i terra reforçat.
  • Túnels: voltes biarticulades i triarticulades, dovelles.
  • Canals per a regadiu: caixers de canal i séquies.
  • Conduccions.

Encara que a PRECON fabriquem dissenys convencionals, una de les nostres fortaleses resideix en la capacitat dels nostres equips experts d'enginyeria, industrials i de producció, per redissenyar estructures que obtenen el màxim profit als avantatges que aporta el prefabricat a cada projecte concret, adaptant-se als dissenys més complexos i funcionals que el projecte d'enginyeria requereix.

També comptem amb un bon equip logístic i de muntatge. Experts en el transport especial de bigues de grans longituds i pesos, que sovint requereix de grues especials.

Monobiga
Monobiga
Artesa amb trava
Artesa amb trava
Biga VSA
Biga VSA
Biga SP
Biga SP
Voltes triarticulades
Voltes triarticulades
Poliplaques
Poliplaques
Pilars
Pilars
Llindes
Llindes
Volta biarticulada
Volta biarticulada