és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Presentació de Precon

A PRECON donem solució a qualsevol estructura d'edificació i obra civil en prefabricats de formigó. Tenim una concepció integral que engloba l'assessorament previ, el disseny, el càlcul, la fabricació, el transport i l'ensambladura en obra de l'estructura.

En l'àmbit ferroviari, dissenyem, calculem, fabriquem i subministrem travesses de formigó que compleixen amb tots els requeriments que defineixen prèviament els nostres clients. Disposem d'un ampli portafoli en el qual es poden trobar tots els productes homologats per les administracions ferroviàries espanyoles.

A PRECON ens definim com una empresa d'enginyeria, que executa els projectes i els productes que dissenya amb els seus propis mitjans i amb els estàndars més elevats de qualitat, assumint íntegrament la responsabilitat, de principi a fi. Ens orientem a prestar un servei excel·lent als nostres clients i a vetllar pel benestar i la seguretat de tots els nostres treballadors, en un marc de màxim respecte al planeta i a la societat de la qual formem part.

La nostra posició de lideratge en el prefabricat de formigó a Espanya es fonamenta en l'experiència, la tecnologia més avançada, el treball en equip i la millora continuada, que apliquem a tots els àmbits de la nostra activitat per evolucionar sense parar i anticipar-nos als canvis del mercat.

Edificació
Edificació
Obra civil
Obra civil
Ferroviària
Ferroviària

Història

PRECON es va constituir al 1952 transformant-se en societat anònima cinc anys després. Va començar la seva activitat en obres de regadiu amb séquies prefabricades i al 1958 va iniciar la fabricació de travesses bibloc, fet que li va permetre a guanyar un concurs de Renfe. Al 1974, emprèn per a Telefónica la construcció de centrals pefabricades per a l'automatització rural.

PRECON pertany al Grup Ciments Molins des de 1987. L'actual empresa es va crear a través d'un procés de fusió de sis societats especialitzades en diversos prefabricats pesats, entre els anys 1988 i 1992. La societat agrupada va adoptar la denominació de l'empresa amb més antiguitat, Prefabricaciones y Contratas, SA (en anagrama PRECON), introduint-hi nous productes com estructures, forjats i tancaments per a l'edificació industrial, canonades per obres de sanejament i bigues per a ponts de carreteres i ferrocarril.

L'empresa ha continuat creixent mitjançant l'ampliació i modernització de les seves instal·lacions i l'aportació del seu excel·lent equip humà. En l'actualitat té fàbriques distribuïdes per tota la península ibèrica i segueix incrementant la diversificació de productes i solucions per a l'edificació industrial, l'obra civil i la superestructura ferroviària.

PRECON és l'empresa líder del sector de la construcció industrialitzada espanyola i és, a la vegada, una societat amb clara projecció internacional, per la seva elevada capacitat d'enginyeria, fabricació i muntatge de prefabricats de formigó i per la seva orientació a la qualitat, la sostenibilitat i el servei al client.

Fàbrica de séquies, anys 50
Fàbrica de séquies, anys 50
Fàbrica de Venta de Baños, anys 60
Fàbrica de Venta de Baños, anys 60
Fàbrica d'Alcázar de San Juan, anys 60
Fàbrica d'Alcázar de San Juan, anys 60