és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Fábrica Nueva Bureba - Campofrío

Edifici de planta irregular amb dues façanes semicirculars de diferent diàmetre enfrontades, amb dues plantes de forjat més coberta i graderia en zona corba. Les dimensions màximes de l'edifici són de 52x23.50 m. Alçada màxima sobre rasant de 18.50 m.

Està format per dues zones diferenciades. La zona de forjats formada por pilars, jàsseres rectangulars i plaques alveolars de 30 cm amb capa de compressió de 10 cm. La zona d'auditori formada per bigues muntants d'escala i graderies en L .

A destacar:

  • Graderia circular, convergint totes les bigues muntants d'escala en un únic suport central.
Obra Edifici d'accés nova planta CAMPOFRÍO
Situació Burgos
Construcció -
Propietat CAMPOFRÍO HOLDING GROUP
Superfície 3.700 m2
Núm. de plantes Tres plantes i castellet
Termini d'execució -
Enginyeria INGESER